خبر جدیدتر
فهرست اخبار
خبر فدیمیتر

آپدیت D810

نیکون فریم ور جدید خود را برای D810 ارائه کرد. در این فریم ور برخی از باگ های این دوربین رفع شده است.

 

گفتگوی زنده