tmMyCart tmUserLogin

آپدیت D810

نیکون فریم ور جدید خود را برای D810 ارائه کرد. در این فریم ور برخی از باگ های این دوربین رفع شده است.

 

گفتگوی زنده